Miljöriktig Värme

 

Med en braskamin från HWAM kan man med gott samvete tända en brasa därhemma. Förbränning av ved är nämligen en koldioxidneutral process. Veden släpper bara ut samma mängd koldioxid som den skulle göra om den låg och förmultnade i skogen. När man eldar i en braskamin från HWAM är det huvudsakligen vattenånga som släpps ut ur skorstenen, vilket påverkar miljön ytterst lite. Det är resultatet av många års utvecklingsarbete och har lett till att våra braskaminer är så otroligt effektiva att i stort sett all energi utnyttjas.

 

I dag utvecklar vi på HWAM endast braskaminer som uppfyller de allra strängaste standarderna och redan nu ligger vi under EU-kraven för partikelutsläpp som inte träder ikraft förrän 2022.

 

Den skonsamma miljöpåverkan förutsätter dock att man eldar rätt i braskaminen. Samtliga braskaminer från HWAM har HWAM® Autopilot™. HWAM® Autopilot™ reglerar automatiskt lufttillförseln till förbränningen så att eldningen optimeras och vedens brinntid förlängs avsevärt.

 

Vi strävar alltid efter att göra våra braskaminer ännu effektivare och miljövänligare. Därför genomgår HWAMs braskaminer regelbundet ett antal omfattande provningar för att vi ska kunna fastställa hur de fungerar i olika situationer och vid olika temperaturer och förbränningshastigheter. Det gör vi för att försäkra oss om att braskaminerna uppfyller våra stränga miljökrav i alla tänkbara och otänkbara situationer. Och vi gör det för att försäkra oss om att braskaminen kommer att betyda så mycket som möjligt för användaren och så lite som möjligt för miljön. En HWAM är den självklara braskaminen för båda parter.

 

 
Alla HWAM-modeller är godkända enligt ECODESIGN 2022

 

ECODESIGN 2022

 

Kommissionens förordning (EU) 2015/1185

Vad är ECODESIGN 2022?
ECODESIGN 2022 är ett nytt direktiv med krav på energieffektivitet och utsläpp hos produkter för uppvärmning inomhus med fast bränsle, däribland braskaminer. Kraven gäller för produkter med en nominell värmeeffekt på upp till 50 kW och kommer att införas i EES-länderna (EU:s medlemsländer, Norge, Liechtenstein och Island).

När träder direktivet i kraft?
Kraven i det nya direktivet börjar gälla den 1 januari 2022. Dock gäller andra regler i Holland där direktivet träder i kraft redan den 1 januari 2020. Efter den 1 januari 2024 kommer kraven att revideras av EU:s myndigheter.

Vem har ansvaret för att kraven uppfylls?
HWAM har det fulla ansvaret för att våra produkter uppfyller kraven i ECODESIGN 2022.

Vilka länder omfattas av direktivet?
Direktivet med tillhörande förordningar gäller för produkter som distribueras i EES-länderna (EU:s medlemsländer, Norge, Liechtenstein och Island).

Hur testas en produkt?
Produkten testas med en pålitlig, exakt och reproducerbar metod genom tillämpning av beprövade tekniker. Det betyder att testmetoden kan upprepas och få fram samma resultat. För att kunna avgöra om en produkt uppfyller kraven i ECODESIGN 2022 ska mätningarna alltid utföras enligt de riktlinjer som fastställts i förordningen för den aktuella produkten.

Alla HWAM-modeller är godkända enligt ECODESIGN 2022
Alla HWAM-modeller uppfyller de fastställda kraven i ECODESIGN 2022.

 

 

GODKÄNNANDEN

 

BIBt sertifikat

Hitta certifikaten här

 

Certifikat / Prüfgutachten

Hitta certifikaten här

 

EcoDesign 2022 / Kommissionens Förordning (EU) 2015/1185

Hitta certifikaten här

 

Försäkran om överensstämmelse

Se här