Hwam

Smarta produkter för hemmet

Smarta produkter för hemmet kännetecknas av att de utnyttjar de intelligenta möjligheter digitaliseringen skapar. En produkt är "smart" när den är ansluten till internet via en wifi-router och det går att styra den via en smartmobil/surfplatta som automatiskt kommunicerar med enheten.


HWAM® SmartControl™ ansluts till wifi, vilket gör braskaminen intelligent, dvs. att de olika komponenterna automatiskt kommunicerar med varandra, de uppdateras löpande och är programmerade att fungera optimalt för användaren.


HWAM® SmartControl™

Syftet med HWAM® SmartControl™

… är att göra det så bekvämt och lönsamt som möjligt för användaren att elda miljövänligt och effektivt.


Till nytta för miljön, komforten och ekonomin.

Komponenter

Komponenter i interaktion

Braskaminer med HWAM® SmartControl™ har följande extra komponenter jämfört med vanliga braskaminer:
 • Airbox med luftspjäll och programvara
 • Lambdasond mäter syrehalten i braskaminen
 • Temperaturføler mäter temperaturen i braskaminen
 • Rumsgivare talar om för spisen vilken temperatur som råder i rummet.
 • Appen är systemets manöverpanel

Alla dessa komponenter samarbetar när braskaminen med HWAM® SmartControl™ används och ser automatiskt till att förbränningen är miljövänlig och effektiv.
HWAM® SmartControl™

Det enda användaren behöver göra är...

... att lägga in ved och tända brasan så sköter HWAM® SmartControl™ resten. 

HWAM® SmartControl™

Dina miljöfördelar

 • Färre partiklar
  Med HWAM® SmartControl™ regleras mängden luft automatiskt, så att brännkammaren lätt kommer upp på en så hög temperatur (750°C) att alla partiklar bränns bort innan de hinner upp i skorstenen. Det ger den mest miljövänliga förbränningen (det måste vara bra och torr ved).
 • Uppfyller allt strängare miljökrav
  Förbränningen med HWAM® SmartControl™ uppfyller de allt strängare miljökraven (både inhemska och nationella).
 • Samma förbränningsresultat hos användaren som på provningsanstalterna
  HWAM® SmartControl™ har samma förbränningsresultat hemma hos användaren som på provnings-anstalterna eftersom den styrs automatiskt av programvaran och algoritmer och inte manuellt.
  "Den drar lika lite per mil" hos användaren som på provningsanstalterna.
  Det är inte en självklarhet för de manuellt styrda braskaminerna.
 • Systemet kan uppdateras gratis
  Systemets programversioner kan uppdateras gratis, vilket betyder att braskaminens programvara inte blir för gammal, dvs. en äldre smartkamin kan uppdateras med senare programversioner.
  Braskaminen med HWAM® SmartControl™ blir faktiskt bara bättre och bättre med tiden.
HWAM® SmartControl™

Dina ekonomiska fördelar

 • Investeringen tjänas snabbt in
  Investeringen i en braskamin med HWAM® SmartControl™ tjänas in snabbare än en vanlig braskamin, dels pga. lägre vedförbrukning, men även jämfört med investeringar i andra alternativa energikällor.
 • Varm luft stannar kvar i rummet
  HWAM® SmartControl™ stänger alla luftintag när braskaminen inte används, så att den varma luften i rummet inte försvinner ut genom skorstenen, vilket är fallet med en manuellt styrd braskamin.
 • Ekonomisk förbränning
  HWAM® SmartControl™ uppnår den mest effektiva och ekonomiska förbränningen.
  Det är systemet programmerat för.
HWAM® SmartControl™

Dina komfortfördelar

 • Ingen reglering
  HWAM® SmartControl™ reglerar själv luftintaget under hela förbränningen. Det är bara att lägga på ved och sen sköter braskaminen automatiskt förbränningen medan man gör något annat.
 • Mindre ved
  HWAM® SmartControl™ förbrukar mindre ved, vilket betyder att man bara ikke behöver
  - lägga på mer ved så ofta
  - hugga och stapla ved så ofta eftersom vedstapeln räcker mycket längre
 • Påfyllningslarm
  Appen och rumsgivaren signalerar när det är dags att lägga på mer ved, vilket ofta är senare än man tror.
 • Hur varmt ska det vara?
  Ställ in temperaturnivån i appen:
  - Ställ in temperaturnivån så att den passar ett visst rum/hus eller temperament.
  - Värmebehovet i hemmet kan skilja sig åt beroende på om det är en sval sommardag eller snöstorm och minusgrader.
 • Nattsänkning
  Ställ in nattsänkning mellan två bestämda klockslag i appen. Då håller HWAM® SmartControl™ brasan på så låg nivå som möjligt samtidigt som både miljöhänsyn och effektivitet fortfarande har högsta priori tet, dvs. värmen i rummet blir mer kontinuerlig och räcker fler timmar.
 • Luckbrytare
  HWAM® SmartControl™ registrerar när luckan öppnas, varpå systemet automatiskt öppnar luftintagen så att temperaturen i brännkammaren snabbast möjligt hamnar på samma miljövänliga och ekonomiska nivå som innan luckan öppnades.
 • Förhindrar att det blir för varmt
  HWAM® SmartControl™ ser till att det blir behaglig värme.
  Den genererar inte för mycket värme när man väntar med att lägga på mer ved tills systemet larmar samtidigt som det tas hänsyn till värmebehovet i rummet.
 • Uppfyller framtidens krav
  HWAM® SmartControl™ för in braskaminen i den digitala världen och in i framtiden.
  Det betyder att systemet uppfyller miljökraven under många år framöver.

Vill man ha vackra, levande och sprakande lågor där hemma samtidigt som man eldar med gott miljösamvete är en braskamin med HWAM® SmartControl™ svaret.